Polityka prywatności

(dalej: „Polityka”)

 

CZEŚĆ I
Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: http://www.stolarstwo-stylowe.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej?

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest Władysław Musiałowicz , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stolarstwo Stylowe Musiałowicz, z głównym miejscem wykonywania działalności w Suwałkach przy ulicy ul. Henryka Mereckiego 62.

Jak mogę skontaktować się z administratorem?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisać mail na adres biuro@stolarstwo-stylowe.pl

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych?
Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
RODO daje Tobie szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?
Twoje dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

CZEŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.